Ochrona pionowa osób przed upadkiem Systemy dla drabin

CLICK-IT
CLICK-IT to środek ochrony osobistej przeciwko upadkowi z jakiejkolwiek zainstalowanej na stałe drabiny bez konieczności instalowania dodatkowego stacjonarnego pionowego systemu zabezpieczającego przymocowanego do konstrukcji drabiny. Swoją wagą 2 g zapewnia maksymalną przenośność. Zabezpieczenie opiera się na dwóch połączonych ze sobą hakach, które są naprzemiennie zamocowane do drabiny w ten sposób, że jeden hak nie może zostać otwarty, dopóki nie dojdzie do automatycznej blokady drugiego haka. Zapobiega to przypadkowemu uwolnieniu, a tym samym zostaje osiągnięty efekt zabezpieczenia przez cały czas wchodzenia lub schodzenia po drabinie.

Typ*Cena katalogowa nettoDokumentacja rysunkowa
TSL-CLICna zamówienie
*nie zawiera kosztów transportu
Informacje techniczne i dokumentacja rysunkowa