Ochrona pionowa osób przed upadkiem Systemy dla drabin

  • Zapewnienie bezpieczeństwa każdego kroku podczas poruszania się po konstrukcji drabiny
  • Wysoki standard jakości
  • Proste rozwiązanie o wysokiej wydajności
  • Możliwość zastosowania zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz
  • Łatwe i intuicyjne korzystanie

Systemy dla drabin